ارتباط با کارشناس پذیرش

لطفا توجه کنید از این قسمت فقط برای ارسال سوالات و مطالب خود پیرامون پذیرش مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام استفاده کنید. به سایر مسائل پاسخ داده نخواهد شد.

لطفا نام و نام خانوادگی‌تان را وارد کنید.
لطفا تلفن همراه خود را به صورت صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل خود را به صورت صحیح وارد کنید.
لطفا موضوع پیام‌تان را بنویسید.
لطفا پیام خود را بنویسید.
لطفا تصویر امنیتی را به صورت صحیح وارد کنید.

rahbar

آشنایی و کمک به کانون حضرت رسول صلی الله علیه و آله