باسمه تعالی

نتایج آزمون برخط (آنلاین) پذیرش سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام اعلام شد. برای دیدن نتایج بر روی لینک زیر (متناسب با مقطع و آزمون ثبت نامی) کلیک کنید.

طلاب محترم متقاضی شرکت در دوره سطح که درصد مجموع فقه و اصول آنان بیش از ۵۰ درصد باشد یا در یکی از دروس فقه یا اصول بیش از شصت درصد را کسب کرده باشند به مصاحبه دعوت خواهند شد.

نتایج آزمون برخط پذیرش ۹۹-۱۳۹۸ پایه ۷ و ۸ (شرح لمعه و اصول فقه)

نتایج آزمون برخط پذیرش ۹۹-۱۳۹۸ پایه ۷ و ۸ (شرح لمعه و الوسیط)

نتایج آزمون برخط پذیرش ۹۹-۱۳۹۸ پایه ۷ و ۸ (دروس تمهیدیه و الوسیط)

نتایج آزمون برخط پذیرش ۹۹-۱۳۹۸ پایه ۹ و ۱۰

نتایج آزمون برخط پذیرش ۹۹-۱۳۹۸ خارج فقه و اصول

 

 

rahbar

آشنایی و کمک به کانون حضرت رسول صلی الله علیه و آله