• نمایی از سردر مدرسه

  نمایی از سردر مدرسه

 • ارائه گزارش علمی توسط یکی از طلاب مدرسه در محضر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله

  ارائه گزارش علمی توسط یکی از طلاب مدرسه در محضر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله

 • ارائه گزارش مدیریت مدرسه در محضر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله

  ارائه گزارش مدیریت مدرسه در محضر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله

 • مراسم تجلیل از ممتازین مدرسه

  مراسم تجلیل از ممتازین مدرسه

 • مراسم تجلیل از ممتازین مدرسه

  مراسم تجلیل از ممتازین مدرسه

 • نمایی از فضای داخلی مدرسه

  نمایی از فضای داخلی مدرسه

 • نمایی از اتاق مطالعه مدرسه

  نمایی از اتاق مطالعه مدرسه

rahbar

آشنایی و کمک به کانون حضرت رسول صلی الله علیه و آله