دسته‌بندی: فیلم

گزارش اردوی جهادی طلاب به خوزستان-منطقه الهایی

بهار سال 1398 همزمان شد با سیل ویرانگر در نقاط مختلف کشور؛ از جمله خوزستان. بلافاصله یک گروه 30 نفره متشکل از اساتید و طلاب مدرسه با همکاری گروه جهادی میقات ظهور به منطقه الهایی واقع در استان خوزستان اعزام شدند.

ادامه مطلب »