عکس - دیدار حضرت آیت الله خامنه ای و حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بیت رهبری

عکس – دیدار حضرت آیت الله خامنه ای و حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بیت رهبری