اخبار و اطلاعیه
مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام در ساختمان مجتمع فرهنگی ومدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام قرار دارد
آشنایی
معرفی
اجرای برنامه یک فنجان گفتگو در حیاط شمالی مدرسه
عکس یادگاری پایان سال تحصیلی 1400-1401 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام
برخی از اساتید مدرسه
حضور حضرت آیت الله اعرافی در جمع طلاب مدرسه در برنامه دورهمی طلبگی
پذیرش